Chính sách bảo hành

Để đảm bảo quyền lợi của khách hàng và tạo cơ sở giải quyết giữa bên mua (khách hàng) và bên bán (cửa hàng) chúng tôi thực hiện giải quyết khiếu nại, thắc mắc, trường hợp phát sinh trong quá trình mua, bán, sử dụng theo chính sách sau đây:

Nguyên tắc chung bảo hành khi và chỉ khi 100% hàng yêu cầu bảo hành khi và chỉ khi đảm bảo các yêu tố : Hàng yêu cầu bảo hành KHÔNG có dấu hiệu làm gãy cây, bẻ cây,… – thay đổi  kết cấu so với hàng ban đầu gửi đi, Không được cạy, xé, bóc tem bảo hành (nếu có).

1/ Các hạng mục được bảo hành:

  • Sản phẩm lỗi so với sản phẩm nguyên bản mẫu tại : Được bảo hành 1 đổi 1 ngay lập tức hoặc hoàn tiền tùy yêu cầu của khách hàng. Được bảo hành 1 đổi 1 ngay lập tức hoặc hoàn tiền tùy yêu cầu của khách hàng (khách hàng cần yêu cầu trong vòng 1 tháng từ ngày mua hàng)

  • Sản phẩm do nhân viên cửa hàng tư vấn sai, hoặc nhầm loại cây, sai màu sắc, sai chủng loại : Được bảo hành 1 đổi 1 ngay lập tức hoặc hoàn tiền tùy yêu cầu của khách hàng (khách hàng cần yêu cầu trong vòng 1 tuần từ ngày mua hàng) 

2/ Quyền lợi của bên bán hàng:

  • Được từ chối phục vụ, từ chối tiếp nhận đơn, từ chối tư vấn với khách hàng:

  • Từ chối phục vụ, từ chối tiếp nhận đơn với khách hàng đặt mua hàng nhưng không nhận hàng vì lý do không liên quan tới thỏa thuận mua bán và không phản hồi thông tin tới cửa hàng trước thời điểm hàng hoàn về từ đó về sau.

  • Từ chối phục vụ, từ chối tiếp nhận đơn với khách hàng có thái độ sai chuẩn mực xã hội và xúc phạm nhân phẩm của nhân viên làm việc tại cửa hàng.

  • Từ chối bảo hành, đổi trả với lý do không chính đáng, sản phẩm không lỗi.