Category Archives: Sản phẩm

Cách trồng Trầu bà cẩm thạch

Cách trồng trầu bà cẩm thạch

Cách trồng Trầu bà cẩm thạch: Trầu bà cẩm thạch có thể trồng bằng đất hoặc trồng bằng phương pháp thủy canh. Cách nhân giống trầu bà cẩm thạch phổ biến đó là phương pháp giâm cành, hoặc bạn cũng có thể tách bụi. Nhân giống bằng cách giâm cành: Dùng dao sắc hoặc kéo […]